Born og ungeMe ønskjer å vere ei tydeleg kyrkje der alle born og unge får hjelp til å bli kjent med Gud, og leve livet sitt i tru, håp og kjærleik. Gjennom alderstilpassa opplegg ønskjer kyrkja å vere ein medspelar og ressurs for foreldra i den kristne oppsedinga. Samlingane er prega av varierte former som til dømes song og musikk, leik, fortelling, drama, smågrupper, gudsteneste, m.m. Kyrkja skal vere ein god stad for læring og ein god stad å vere saman med Jesus.

Under biletet kan du klikke deg vidare for å sjå dei forskjellige opplegga vi tilbyr i trusopplæringa. For meir informasjon om kontinuerlige tiltak kan du klikke deg inn på kyrkjelydane i hovudmenyen øvst på sida.

Plan for trusopplæringa i Time 2021

Ungdomsarbeidar
Lye

Martin Berge

95835364

Send e-post

Kyrkjelydspedagog
Time og Undheim

Ragnhild Hanssen

99022872

Send e-post

Trusopplærar
Bryne

Marit Høie Hetland

91163039

Send e-post

Kateket

Ingfrid Time Nærland

40167222

Send e-post

Prosjektleiar Ung i Time

Asle Steinbru

97979771

Send e-post

Kyrkjelydspedagog Bryne

Kristine Åsbø

95020920

Send e-post